El procés de cardat de llana

Les tècniques de cardat de llana han estat utilitzades des de fa moltíssims anys, és un procés realitzat després d'analitzar i netejar la llana.

El cardat de llana és un procés essencial en la indústria tèxtil, vital per transformar la llana en un material llest per ser filat i teixit.

Aquest procés no només millora la qualitat de la llana, sinó que també és fonamental per determinar les característiques del fil i del teixit final.

EL PROCÉS DE CARDAT DE LLANA

Abans d'executar el cardat de la llana cal dur a terme l'anàlisi del material.

A la fase d'anàlisi bàsicament es duu a terme el control de qualitat de la llana. Després el material es va classificant segons la qualitat, això permet crear un filtre que permet seleccionar el millor de cada fibra tèxtil per a una confecció tèxtil òptima.

Previ al cardat, la llana se separa en lots per en acabat portar una màquina que executa l'obertura d'aquest material.

Neteja de la llana

La neteja de la llana és crucial per eliminar les impureses que puguin afectar negativament la qualitat del filat i del teixit. La brutícia i el greix, si no s'eliminen adequadament, poden causar problemes durant el cardat i el filat, i també poden afectar la tintura i l'acabat del teixit.

 • Selecció de la llana: Abans de rentar-la, es fa una selecció per separar la llana de qualitat inferior o excessivament bruta.
 • Remull: La llana se submergeix en aigua per estovar la brutícia i la lanolina. Aquest pas és essencial per afluixar les impureses abans de l'aplicació de detergents.
 • Rentada: S'utilitza aigua tèbia i detergents suaus específics per a llana. Aquests detergents estan dissenyats per dissoldre la lanolina i altres impureses sense fer malbé les fibres de llana. És important evitar canvis bruscs de temperatura, ja que poden causar el feltrat de la llana.
 • Esbandida: Després de la rentada, la llana s'esbandeix diverses vegades per eliminar tots els residus de detergent i les impureses solubilitzades. Una esbandida adequada és crucial per assegurar que la llana estigui completament neta.
 • Assecament: Després de l'esbandida, la llana s'asseca amb cura. L'assecament ha de ser uniforme i a una temperatura controlada per evitar l'encongiment o dany de les fibres.

Obertura de fibres al processament de llana

L'obertura de fibres té com a objectiu principal preparar la llana per al cardat, assegurant que les fibres estiguin desembolicades i parcialment alineades. La correcta obertura de les fibres és fonamental per obtenir un cardat eficient i d'alta qualitat, cosa que alhora influeix en la qualitat del fil i del teixit final.

 • Desembolicat: Després de l'assecatge, la llana encara pot presentar embolics i agrupacions de fibres. El primer pas en l'obertura de fibres és desenredar-les. Això es realitza mitjançant màquines equipades amb rodets o tambors que separen suaument les fibres entrellaçades.
 • Alineació parcial: Un cop desembolicades, el següent objectiu és alinear parcialment les fibres. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de cilindres o pintes a les màquines, que pentinen les fibres en una adreça més uniforme. Aquesta alineació parcial és crucial per al cardat, ja que facilita el pentinat i l'alineació completa de les fibres en aquest procés.
 • Eliminació d'impureses restants: Durant l'obertura de fibres, també s'eliminen impureses addicionals que no van ser retirades durant la rentada. Això inclou petites partícules de brutícia, restes vegetals i possibles residus.

El cardat

El cardat és l'inici de la seva transformació per esdevenir fil.

 • Cardadora: Quan la llana ha passat per l'obertura de fibres, s'introdueix a la cardadora. Aquesta màquina és el cor del procés de cardat i està dissenyada específicament per tractar les fibres de llana de manera eficient i delicada.
 • Rodets amb dents fines: La cardadora està equipada amb rodets coberts de dents fins. Aquestes dents estan dissenyades per interactuar amb les fibres de llana de manera que les pentinin i les alineïn acuradament.
 • Gir a diferents velocitats: Els rodets de la cardadora giren a diferents velocitats. Aquesta variació en la velocitat és essencial per al procés de pentinat i alineació de les fibres. El moviment relatiu dels rodets facilita l'alineació uniforme de les fibres a la mateixa direcció.
 • Eliminació de fibres curtes i residus: Durant el cardat, les fibres curtes i altres residus que encara romanen a la llana s'eliminen. Això és crucial per assegurar la uniformitat i la qualitat del fil. Les fibres més llargues i alineades són les que finalment s'utilitzen a la filatura.

Formació de la metxa

La formació de la metxa representa un moment clau en el processament de la llana, sent el pont entre el cardat i el filat. Descripció del Procés de Formació de la Metxa:

 • Sortida de la cardadora: Quan la llana ha passat pel procés de cardatge, surt de la cardadora en forma d'una metxa contínua. Aquesta metxa és el resultat de l'alineació i el pentinat de les fibres realitzat al cardat.
 • Característiques de la metxa: La metxa es presenta com una cinta prima i uniforme composta de fibres de llana alineades. La seva uniformitat és crucial per garantir la qualitat del fil que es produirà posteriorment.
 • Preparació per al filat: La metxa és la forma ideal de la llana per ser introduïda a la filadora. La seva consistència i uniformitat faciliten el procés de filat, permetent que les fibres s'entrellacin de manera eficient per formar el fil.

CONCLUSIÓ

El cardat és un pas crucial en la transformació de la llana crua en un producte tèxtil fi. A través d'aquest procés, la llana no només es neteja i es prepara, sinó que també adquireix les característiques necessàries per ser transformada en fils d'alta qualitat. La tecnologia moderna ha perfeccionat aquest procés, però el principi bàsic darrere del cardat ha estat constant al llarg dels anys, subratllant-ne la importància en la indústria tèxtil.

 

Opinions dels usuaris

Carregant...