Moda Circular

El terme "moda circular" es refereix a una filosofia de disseny, producció i consum de roba i accessoris. 

En lloc d'adherir-se a l'enfocament tradicional de la moda de "utilitzar i llençar", la moda circular intenta maximitzar la utilització dels recursos minimitzant alhora l'efecte mediambiental al llarg del cicle de vida d'un producte.

Una de les principals causes del canvi climàtic i de l'esgotament dels recursos naturals és la moda. Segons el Institut Ellen MacArthur, la indústria tèxtil és responsable del 8% dels danys tóxics del món i del 20% de les emissions mundials de gasos incandescents amb efecte d'hivernacle. 

A més a més, el 85% de les peces acaben en abocadors o incineradores en el termini d'un acompte des de la compra.

El moviment de la moda circular tracta de resoldre aquests problemes reduint la quantitat de roba produïda, millorant els processos de producció per disminuir el seu impacte ambiental i fomentant hábits de consum més; sostenibles. Això inclou la reutilització, la reparació, el reciclatge i el lloguer de roba.


Moda lenta

Una manera com la indústria de la moda circular intenta reduir la quantitat de roba produïda és promovent la "moda lenta", que posa l'accent; a la qualitat más que a la quantitat

El terme "moda lenta" es refereix a les peces ben fetes, duradores i fàcils de reparar, en contraposició a les peces de baixa qualitat que es rebutgen ràpidament.


Materials sostenibles

Una altra manera com la moda circular intenta disminuir el seu impacte ambiental és mitjançant l'ús de materials i procediments sostenibles. Això inclou l'ús de materials orgánics, materials reciclats com els fils regenerats o alternatives a les algues, assí com la reducció de ??l'ús de productes químics i energí durant la producció.

En conclusió, la moda circular té com a objectiu maximitzar l'ús dels recursos alhora que minimitza l'efecte mediambiental en el disseny, la producció i el consum de peces de vestir i accessoris.  p>

La moda circular pot ajudar a reduir l'impacte ambiental del sector tèxtil i perllongar la vida til de les peces de roba per la promoció de ??la "moda lenta", l'ús de materials i processos sostenibles, i la fomentació de ??práctiques de consum más sostenibles

A més; l'adopció de ??préctiques de moda circular pot beneficiar económicament tant les empreses com els consumidors. És fonamental que les empreses, els consumidors i els governs treballin junts per promoure i adoptar pràctiques de moda circular per a un futur més sostenible.

Opinions dels usuaris

Carregant...