Fibres tèxtils

Les fibres tèxtils són essencials dins de la indústria de la moda i el tèxtil. Estan presents a la roba que vestim, però també a l'entapissat dels mobles que fem servir diàriament, i fins i tot s'utilitzen com a aïllant.

Algunes són naturals, com el cotó o el lli, i d'altres tenen origen sintètic, com passa amb el polièster i el niló. Cadascuna té les seves pròpies característiques, i això fa que estiguin més o menys indicades per a determinats usos.

Conèixer les diferents fibres tèxtils que existeixen, us ajudarà a saber escollir la més adequada.

FIBRES TÈXTILS NATURALS

 

Fibres tèxtils naturals d'origen animal

 

Com el seu nom indica, són aquelles que s'obtenen directament del pelatge dels animals o fins i tot de les secrecions.
La fibra tèxtil natural per excel·lència és la llana, que l'ésser humà ha utilitzat per confeccionar roba i tèxtils des de fa milers d'anys.

La llana és un material termoregulador que ajuda a mantenir la calor corporal, alhora que evacua la humitat gràcies a les propietats transpirables. És, a més, una fibra molt resistent que aguanta molt bé el pas del temps.

Tot i que a Europa no s'usa gaire, els cabells de camell són una de les fibres més populars a la zona aràbiga. Es tracta d'una fibra fina i llisa que sol barrejar-se amb altres fibres naturals com el caixmir, donant lloc a tèxtils de luxe.

El pèl de camell és molt aïllant i s'utilitza especialment per a la confecció de peces d'abrigar com suèters, jaquetes, gorres i bufandes.

La seda procedeix de les secrecions del cuc de seda. La secreció en forma líquida s'endureix i va formant els filaments amb què el cuc construeix el seu capoll per transformar-se en papallona.

A la indústria tèxtil, la seda es fa servir per produir peces de luxe, ja que l'obtenció d'aquest material és força costosa.

A més, hi ha altres fibres naturals d'origen animal com el caixmir, el moher, l'angora o l'alpaca.

Fibres tèxtils naturals d'origen vegetal

S'obtenen del pèl de les llavors, del fullatge, de la tija, i fins i tot de les closques. La fibra tèxtil natural més popular d'origen vegetal és el cotó.

És comú emprar-lo en combinació amb altres fibres naturals i amb fibres sintètiques per aconseguir peces i tèxtils adaptables a diferents situacions. El resultat són productes confortables, suaus i amb bona absorbència.

Hi ha altres teixits naturals d'origen vegetal que estan guanyant popularitat, com el bonote, el cànem, el lli i el rami.

Fibres tèxtils naturals d'origen mineral

L'estirament d'alguns metalls com el coure o la plata dona lloc a obtenir unes fibres metàl·liques que s'utilitzen principalment en la confecció de teixits sumptuaris. L'exemple més clar és el fil d'or.

FIBRES TÈXTILS ARTIFICIALS

Fibres artificials cel·lulòsiques

Conegudes com a “raió”, són fibres que s'elaboren amb la cel·lulosa extreta de la polpa i sotmesa a diferents tractaments químics que aconsegueixen anar creant uns fils que després s'entreteixeixen entre si per formar la filassa de raió.

Fibres artificials proteíniques

S'obtenen filant masses de proteïnes diluïdes prèviament en agents químics. Al principi s'esperava que aquestes fibres tèxtils substituïssin la llana, però avui dia estan gairebé en desús.

Fibres artificials algíniques

Deriven de l'alginat de sodi. Com que aquest és soluble en aigua, les peces elaborades amb el conegut com a raió alginat només es poden rentar en sec.

Per això, aquest material només es fa servir per a la fabricació de teixits de fantasia, sempre en combinació amb altres materials. També es fa servir al camp de la cirurgia, perquè permet donar punts que són reabsorbibles.

FIBRES TÈXTILS SINTÈTIQUES

Fibres sintètiques obtingudes per policondensació

Són els més importants dins de la indústria tèxtil actual. S'obtenen a través dels polièsters, que són policondensats termoplàstics lineals que es formen a partir d'un àcid dicarboxílic i un doní alcohol.

Del poliuretà deriven fibres tèxtils com la lycra, el perló, el spandex o l'elastà. Tots conserven la seva "memòria" i tornen sempre a la seva forma original.

Fibres sintètiques obtingudes per polimerització

La polimerització és un procés químic que agrupa monòmers, creant una molècula de gran pes (polímer). En aquest procés hi ha tres etapes essencials: reacció d'iniciació, creixement o propagació i ruptura o terminació.

En surten fibres acríliques com l'acrylan, el thermovyl o el leacril, entre d'altres.

A través de les fibres tèxtils creem roba, però també ens permeten crear materials de protecció com el kevlar, que és resistent als talls i la calor. Així com peces especialment aïllants davant del fred.

Tenen un paper molt important a la nostra vida, i els seus usos es tornen cada cop més específics. Fins i tot en els procediments sintètics, si es garanteix després un ús responsable de les fibres tèxtils, es pot aconseguir que la seva fabricació sigui tan sostenible com sigui possible.

Opinions dels usuaris

Carregant...